telefoon2 015 31 34 37       email icon info@gtiduffel.be

 

Z

Ziek (zie ook afwezig)

 • Indien je je op school onwel voelt, vraag je beleefd aan de leerkracht of je naar het secretariaat mag. Daar geeft men jou de nodige verzorging of wordt er naar je ouder(s)/ verantwoordelijke gebeld om te vragen of iemand je komt ophalen. Dit wordt in de schoolagenda genoteerd.

Zwemmen

 • Je draagt een deftige zwembroek (om hygiënische redenen verbiedt het zwembad het dragen van een zwemshort) of zwempak, je zorgt voor een kleine en grote handdoek.
 • Je bewaart je zwemgerief in een zwemzak en laat alles dezelfde avond nog wassen.
 • Voor en na het zwemmen ga je onder de douche. Je droogt je voeten extra goed af vooraleer je je kousen en schoenen aantrekt.
 • Je houdt je aan de afspraken die de LO-leerkracht met jou en je klasgroep heeft gemaakt.
 • Indien je omwille van gezondheidsredenen of andere niet mee kan zwemmen, meld je dit bij de leerkracht LO. Je brengt hiervoor telkens een doktersattest binnen op het secretariaat, die de leerkracht LO op de hoogte brengt. 

 

W

Werkplaats

 • Je moet in de werkplaats altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. IEDEREEN in de werkplaats draagt steeds een veiligheidsbril!
 • Na het werk steekt men zijn materiaal in de daarvoor voorziene kastjes.
 • Je sluit zelf je kastje af en hangt je sleutel in het sleutelkastje.
 • Je mag enkel onder toezicht in de werkplaats of kleedkamers zijn.
 • Je verlaat de werkplaats niet zonder toestemming van de leerkracht.
 • (Zie werkplaatsreglement)

 

U

Uitstappen

 • Eén/ of meerdere uitstappen kaderen in het leerplan en/of in de vakoverschrijdende eindtermen: we rekenen er op dat iedereen mee op uitstap gaat! Als je om een verantwoorde reden niet kan deelnemen, vraag je vooraf de toestemming van de directie.
 • Bij elke schooluitstap respecteer je de gedragscode.
 • De betaling gebeurt op voorhand a.d.h.v. een informatieve brief en een invulstrookje.
 • Je bent verzekerd via de schoolrekening. 

 

V

Vandalisme

 • Elke vorm van vandalisme is onaanvaardbaar.
 • Het is aangenaam om in een verzorgd lokaal les te volgen.

-          Je hebt respect voor meubilair (borden, banken, stoelen, tafels), infrastructuur, apparatuur en didactisch materiaal.

-          Elke vorm van vandalisme wordt gesanctioneerd.

Vroeger naar huis

 • Wanneer de leerkracht onverwacht afwezig is, zal het secretariaat dit in de agenda noteren.
 • Je krijgt via smartschool een bericht met deze melding, zo kunnen ook de ouders zien dat je vroeger naar huis mag.
 • Indien je je agenda niet bijhebt, mag je de school niet vroeger verlaten!

Veiligheid

 • Tijdens de praktijklessen is het verplicht om je Persoonlijke BeschermingsMiddelen (werkkledij, werkschoenen, werkbril, handschoenen,…) te dragen.
 • Volg de afspraken omtrent veiligheid zeer nauwkeurig op. Zo geef je ongelukken weinig kans.

Verloren voorwerpen

 • Wanneer je een voorwerp/kledingstuk vindt dat niet van jou is, geef je dit af op het secretariaat.

Verzekering

 • Om in orde te zijn met de schoolverzekering, neem je steeds de veiligste en/of kortste weg naar school. Je blijft onderweg niet treuzelen en je doet geen gevaarlijke dingen. Indien je toch betrokken bent bij een ongeval, verwittig je zo snel mogelijk het secretariaat.
 • Indien je op school een ongeval hebt met lichamelijk letsel:

-          Vraag verzekeringspapieren op het secretariaat

-          Laat deze papieren door je ouders en de behandelende arts invullen.

-          Geef je ingevulde papieren zo snel mogelijk af op het secretariaat. 

 

T

Taal en taalgebruik

 • Op school spreken we enkel Algemeen Nederlands (behalve in de lessen vreemde talen).
  Je eigen mening verkondigen mag, maar dan wel beleefd en rustig. Ook op taalgebied dien je bepaalde omgangsvormen te respecteren.

Taken en toetsen

 • Voor bijna alle vakken krijg je een aantal verplichte taken/opdrachten. Je houdt je aan de afspraken die de vakleerkracht bij het begin van het schooljaar en bij het geven van een opdracht met jou heeft gemaakt: tijdstip van afgeven en verbeteren, wie ze bewaart en hoe…

Takenbladen

 • Kleine takenbladen (1,30€) met hoofding van de school kan je kopen op het secretariaat.

Te laat

 • Zorg dat je steeds 5 minuten voor het belsignaal op school bent.
 • Sta tijdig op, neem desnoods een bus of trein vroeger.
 • Wat als ik te laat ben?

-          Meld je aan op het secretariaat met je schoolagenda voor je naar de les gaat. Je krijgt een stempel met een nota, deze nota laat je ook tekenen door je ouders/verantwoordelijk.

-          Bij het te laat binnenkomen in het leslokaal verontschuldig je je beleefd bij de leerkracht en toon je spontaan je agenda.

-          Als je 3 maal zonder geldige reden te laat komt, krijg je een inhaalstudie (zie inhaalstudie).

Toiletten

 • Toiletten zijn geen speelruimte of verzamelplaats. Ze dienen niet om er rond te hangen, wat te babbelen, je op te warmen of je te amuseren.

-          Gebruik de toiletten enkel tijdens de pauze of voor of na schooltijd en niet tijdens de lesuren (tenzij met toestemming van de leerkracht).

-          Hou de toiletten netjes en hygiënisch in je eigen belang.

-          Er wordt niet gerookt op school.

-          Respecteer de privacy van de andere toiletbezoekers.

-          Was je handen na je toiletbezoek.

-          Verspil geen water, denk aan het milieu.

Subcategorieƫn