telefoon2 015 31 34 37       email icon info@gtiduffel.be

 

Klik op een studierichting naar keuze voor meer informatie en lessentabellen.

   EERSTE GRAAD    
TWEEDE GRAAD     DERDE GRAAD
   EERSTE JAAR      TSO Elektromechanica   TSO Elektromechanica
  1A      Elektrotechnieken     Elektrische installatietechnieken
  1B      Mechanische technieken     Mechanische vormgevingstechnieken
               
  TWEEDE JAAR   BSO Basismechanica   BSO Auto
  2A STEM-technieken           Lassen-constructie
  2B STEM-technieken           7de jaar Auto-elektriciteit of Fotolassen

 

De nieuwe eerste graad in gtiDuffel

De overstap naar het secundair onderwijs willen we geleidelijk laten verlopen. Daarom hebben we een sterk uitgewerkte eerstegraadswerking die je met veel zorg verwelkomt, maar je tegelijkertijd al leert kennismaken met de ateliers van de 2de en de 3de graad.

Onze studiekeuzebegeleiding stond al sterk, maar met de aangepaste lessentabellen in de eerste graad denken we je nog beter te kunnen helpen in je verdere keuzes om te ontdekken en te ervaren waar je talenten en interesses liggen en wat je écht graag doet.

Een mooi keuzeaanbod...

Voor je basisvorming

We maakten een herkenbare lessentabel, met vakken waarin we alle samenhang tussen de vakken bewaken.

  • In het vak ICT komen na een instaptoets alle ICT-vaardigheden aan bod op maat van jou en iedere andere leerling.
  • In 1B en 1A komt voor jou nu ook Engels aan bod.
  • Het vak Economie zit vervat in Mens en Maatschappij. In dit vak komen ook mediawijsheid en sociale relaties aan bod. Tijdens dit uur werken we samen met jou - zoals overigens in alle vakken - aan onze Anders Verworven Competenties [AVC].

Voor het keuzegedeelte

Kunnen kiezen is ook leren kiezen. We bieden je kansen aan om je kennis te verdiepen of te versterken. 

  • In de A-stroom kan je voor Wiskunde kiezen tussen extra uitdagingen of je kennis van het basispakket bijspijkeren.
  • Bovendien bieden we je de kans om vakoverschrijdend (talen, techniek, wetenschappen,...) je met remediëringsoefeningen en of herhalingsoefeningen te versterken. Elke week bekijken we samen met jou en je klasleerkrachten wat er versterkt moet worden.
  • Ons paradepaardje is onze STEM-ACADEMIE en onze TECHNIEK-ACADEMIE. Hierin kan je kiezen uit 7 STEM-workshops. Uitdagende en leuke projecten die je leren kiezen en die je talenten in de kijker zetten. Op die manier kan je een goede keuze maken naar welke studierichting je je later wil oriënteren.   STEM

 

KEUZEGEDEELTE 

We vinden het belangrijk dat jonge mensen, onze leerlingen kunnen kiezen volgens hun eigen noden en interesses. De onderwijsvernieuwing zien we dan ook als een groeikans. Een groeikans voor ons als school en voor jou, als leerling in onze school.

Wat staat er op het menu voor jou, naast de "hoofdschotel"?

STEM-academie

In deze keuzemodule kan jij volgens jouw interesse kiezen voor 7 modules uit een aanbod van STEM-gerichte en TECHNIEK-gerichte workshops. Ongeveer alle vier weken start er een nieuwe module. Deze keuzemogelijkheid werkt motiverend en zo kan je langzamerhand ontdekken wat je verder wil van je opleiding en je studies. De keuze van de modules verwachten we tegen 9 juli 2019.

Versterken

Hier bieden we een aanbod aan remediëringsoefeningen (herhalingsoefeningen) aan en verdiepende leerstof waaruit je als leerling kan kiezen of waarheen we je als klassenraad - in samenspraak met je ouders - naar oriënteren. Dit aanbod is vakoverschrijdend (talen, techniek, wetenschappen, leren leren, ...). Elke week kijken we samen naar wat versterkt of verdiept moet of kan worden.

Wiskunde (verdiepen / remediëren) STEM2

Voor wiskunde kijken we naar je instaptoets en willen we je wekelijks de kans geven om te versterken of te verdiepen. Op die manier kunnen we er enerzijds voor zorgen dat je nooit achterop raakt om je basiscompetenties te behalen. Anderzijds krijgen we de kans om met jou je talent voor wiskunde aan het werk te zetten in uitdagende oefeningen en leerinhouden.

Maar er is nog meer - RUIMER AANBOD

We organiseren samen ook middagactiviteiten: middagsport, een basketbalcompetitie, een voetbalcompetitie, leerlingenraad, computerklas (voor huiswerk), inhaallessen, leesklas, dactylo, ...